Liste consumatori -persoane fizice care beneficiază de reducere cu 50% a prețului final altele decăt Electrica Furnizare SA