Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de dezvolt.durabilă a comunei