Raport implementare Legea 544/2001 aferent anului 2021