Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare