raport de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 pentru anul 2017